• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Meldeskjema - miljørettet helsevern

Informasjon

Kommunen skal ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse.

Oversikten skal i tilstrekkelig grad omfatte:
a) vurdering av aktuelle faktorer i miljøet, og årsakene til deres opptreden
b) vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter på befolkningen
c) forslag til mulige helsefremmende, forebyggende eller avbøtende tiltak

Hvilken virksomheter, eiendommer og tiltak skal, i følge forskrift om miljørettet helsevern, melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer?

 • Asylmottak
 • Hospitser
 • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som blir benyttet av mange mennesker
 • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som blir benyttet av mange mennesker
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
 • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger

Hvem har ansvaret for innsending av opplysninger og internkontroll?

Den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommunen opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene i forskriften etterleves. Plikten til internkontroll omfatter ikke private boliger og fritidseiendommer.

Kommunen har ansvaret for å utføre tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige enkeltvedtak hjemlet i kapittel 3 i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Hva skjer når du har sendt inn skjemaet?

 • Kommunen vil etter å ha mottatt utfylt skjema vurdere om forholdet kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe.
 • Kommunen gir virksomheten tilbakemelding.

Lover og forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern

Kontaktinformasjon    

Kommuneoverlegen 
Per-Erik Arnø
Tlf: 90 17 34 86
E-post: per-erik.arno@namsos.kommune.no

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader