• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om motorferdsel i utmark

Informasjon

Motorferdsel i utmark

 • Kjøring med motorkjøretøy i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt.
 • Etter søknad til kommunen kan kjøring skje på bestemte vilkår.
 • Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
 • I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen.
 • Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring.

Følgende må legges ved for å få søknaden behandlet:

 1. Kartskisse med trase inntegnet
 2. Ved leie av hytte: bekreftet leieavtale
 3. Ved vedhogst på statsgrunn: Grunneiers tillatelse.
 4. Ved transport for funksjonshemmede: Legeerklæring
 5. Evnt annen relevant informasjon

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt nødvendig dokumentasjon fra deg.

Hva skjer når du har sendt inn din søknad?

Normal saksbehandlingstid er ca 1 uke. Unntak: Søker du om kjøring på barmark, kjøring til leid hytte eller haker av for "annet", så kan saksbehandlingstiden være opp til 6 uker. Svar på søknaden din blir sendt til deg via digital post.

Du kan lese mer om motorferdsel på kommunenes hjemmeside.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader