• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage

Informasjon

Informasjon

Hvem kan søke?

Husholdninger som har en samlet person- og kapitalinntekt under 592 167,- per år, har rett på redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid 20 t/uke gjelder for 2-5 åringer. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehageåret 2021-2022 er 583 650,-.

Hva er en husholdning?

  • Definisjon: En husholdning omfatter de personer som har samme bolig og minst ett måltid felles pr. dag.
  • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags inntekt er med i beregningen?
Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Hva må du gjøre hvis inntekten endrer seg?
Dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen i løpet av året, må dokumentasjon på endret inntekt legges ved, slik at riktig sats for foreldrebetaling kan beregnes. Dette gjelder også ved ny søknad utenom ordinær søknadsfrist på grunn av endrete inntektsforhold.

Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring av husholdningens sammensetning eller lignende.

Siste selvangivelse må også leveres når det søkes om endring av foreldrebetaling.

Hvilke dokument må du legge ved søknaden?
Du må legge ved skattemeldingen for 2020 til de personer som skal være med i beregning av inntekt.

Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV.

Hva skjer når du har sendt inn søknaden?
Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev om vedtak som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.

Søknaden gjelder for
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader